Trouwlocatie Insight

Corona: De juridische gevolgen voor trouw- en feestlocaties

“Het verbod op evenementen is in beginsel niet van toepassing op besloten feesten en bruiloften”
“Na 20 mei gelden er op dit moment nog geen beperkende noodmaatregelen en is er dus geen sprake van overmacht. Het feest kan vooralsnog gewoon doorgaan.”

Hoewel veel coronamaatregelen al langer gelden, zijn er nog steeds veel onduidelijkheden over de inhoud en gevolgen daarvan. In deze blog geeft advocaat René Halfens zijn visie op deze maatregelen en hoe je daar als trouw- en feestlocatie goed mee om kunt gaan. Lees dit artikel om antwoord te krijgen op de meest dringende juridische vragen!

Structuur Om te weten welke maatregelen er voor u gelden, dient u te kijken in de noodverordening van uw veiligheidsregio. Want waar de maatregelen steeds door de regering worden aangekondigd, zijn het de 25 veiligheidsregio’s die de maatregelen vervolgens vastleggen in noodverordeningen. Dit zijn dus de maatregelen die voor u gelden. Bij twijfel dient u zich ook tot hen te wenden. Gelukkig stemmen de veiligheidsregio’s de noodverordeningen inhoudelijk wel met elkaar af, zodat de regels in Nederland op hoofdlijnen gelijk zijn. Minder gelukkig is dat de regering een andere definitie voor ‘evenement’ hanteert dan de veiligheidsregio’s, waardoor op dit punt verwarring ontstaat. Maandag 27 april is bekend gemaakt dat de regering werkt aan één spoedwet ter vervanging van de 25 noodverordeningen. Deze wet moet de noodmaatregelen een sterkere juridische basis geven en zal hopelijk ook leiden tot meer eenduidigheid en dus duidelijkheid. Zodra deze wet een feit is, kom ik daar bij u op terug.

Verbod op evenementen tot 1 september In de noodverordeningen is een verbod op evenementen opgenomen tot 1 juni 2020. De regering heeft aangekondigd dat dit verbod wordt verlengd tot 1 september 2020 (dat is op dit moment nog niet in de noodverordeningen aangepast).

Maar wanneer is er sprake van een ‘evenement’ en dus van het verbod tot 1 september? Een belangrijke vraag. Zeker omdat de regering een andere definitie voor ‘evenement’ hanteert dan de veiligheidsregio’s. De regering speekt van een evenement als er een ‘vergunnings- of meldplicht’ geldt. De definitie in de noodverordeningen gaat echter uit van openbare evenementen (als tegenhanger van besloten evenementen, die dus niet verboden zijn). Een vervelend verschil. Zo stelt Rijksoverheid.nl op dit moment dat ‘voorstellingen, tentoonstellingen en concerten’ verboden zijn tot en met 19 mei. Terwijl dit openbare evenementen zijn, die op grond van de noodverordeningen tot 1 september 2020 zijn verboden. Gelukkig hebben trouw- en feestlocaties weinig last van dit verschil, nu de meeste feesten besloten (en dus niet openbaar) zijn en hiervoor geen vergunnings- of meldplicht geldt. Oftewel: Het verbod op evenementen is in beginsel niet van toepassing op besloten feesten en bruiloften. Verbod op samenkomsten tot 20 mei In de noodverordeningen is tot nader order een verbod op samenkomsten opgenomen. De regering heeft aangekondigd dat dit verbod in ieder geval geldt tot 20 mei 2020. De vraag is: wat moet er onder samenkomsten worden verstaan? Dat is discutabel. Het lijkt in ieder geval de bedoeling dat hier in beginsel iedere samenkomst van 2 of meer personen onder valt. Maar er zijn enkele uitzonderingen, zoals de uitzonderingen voor huwelijksvoltrekkingen, mits er niet meer dan 30 personen aanwezig zijn die onderling minimaal 1,5 meter afstand houden. Oftewel: het verbod op samenkomsten is van toepassing op alle feesten en bruiloften met uitzondering van de huwelijksvolstrekking zelf. Verbod op openstelling eet- & drinkgelegenheden In de noodverordeningen is tot nader order ook een verbod tot openstelling van eet- en drinkgelegenheden opgenomen. Ook hierover heeft de regering aangegeven dat dit in ieder geval geldt tot 20 mei 2020. Daar dit blijkens de toelichting op de noodverordeningen ziet op alle gelegenheden waar de daar gekochte spijzen en dranken kunnen worden genuttigd, ziet dit verbod mijns inziens ook op de meeste trouw- en feestlocaties. Oftewel: Het ‘horecaverbod’ is van toepassing op de meeste trouw- en feestlocaties. Juridische gevolgen besloten feesten en bruiloften tot 20 mei Tot 20 mei gelden er beperkende noodmaatregelen en is er dus sprake van overmacht. Het (trouw)feest kan niet doorgaan. Locatie en opdrachtgever zullen moeten overleggen over een nieuwe datum. Lukt dat, dan kan de bestaande overeenkomst worden aangevuld met de afspraken over de nieuwe datum. Lukt dat niet, dan zal de overeenkomst moeten worden ontbonden. Partijen hoeven de openstaande verplichtingen uit overeenkomst dan niet meer na te komen. De locatie hoeft het feest niet te verzorgen, de opdrachtgever hoeft er niet voor te betalen. Hoeft de opdrachtgever dan niets te betalen? Jawel! Alhoewel de overeenkomst ziet op de feestdag, verrichten locaties in de periode daarvoor ook werkzaamheden. Indien deze kunnen worden gespecificeerd en gesplitst in voor en na ontbinding, ben ik van mening dat een locatie een redelijke vergoeding kan vragen voor de werkzaamheden verricht voorafgaand aan de ontbinding. Daarbij denk ik aan zo’n 10-20%, afhankelijk van de werkzaamheden. Houd het wel redelijk. Want hoe redelijker, hoe meer kans dat de opdrachtgever akkoord gaat en/of dit standpunt later bij een rechter ook stand houdt. Juridische gevolgen besloten feesten en bruiloften vanaf 20 mei Na 20 mei gelden er op dit moment nog geen beperkende noodmaatregelen en is er dus geen sprake van overmacht. Het (trouw)feest kan vooralsnog gewoon doorgaan. Indien een opdrachtgever toch nu al wil annuleren, kan er dus geen beroep op overmacht worden gedaan en gelden de regels van een gewone annulering. De meeste locaties zullen hier een percentageregeling voor hebben afgesproken. Indien dat niet het geval is, geldt het wettelijke uitgangspunt dat de opdrachtgever de redelijke schade (kosten en gederfde winst) dient te vergoeden. Indien een opdrachtgever het feest wil verplaatsen, is een locatie niet verplicht hieraan mee te werken. De locatie kan daarvoor ook een aanvullende vergoeding vragen. Als een opdrachtgever daar niet mee akkoord wil gaan, blijft de gesloten overeenkomst van kracht. De toekomst Wat er na 20 mei gebeurt is vrij onzeker. De kans dat er maatregelen blijven gelden die het verzorgen van feesten beperken of onmogelijk maken, is behoorlijk. Locaties zullen dus snel ‘corona-proof’ moeten worden. Lukt dat niet, dan zullen zij naar andere opties moeten kijken, zoals het invriezen van de onderneming of een doorstart.

René Halfens is advocaat bij Van As Advocaten te Nieuwegein. Hij adviseert en procedeert voor een groot aantal ondernemers binnen de evenementen- & entertainmentbranche.
rhalfens@vanasadvocaten.nl
“De vraag is: wat moet er onder samenkomsten worden verstaan? Dat is discutabel.”